Osa­da Tarp­no

Osada łączy to, co w mieście
i naturze najlepsze

1 min pies­zo — mar­ket DINO

2 min pies­zo — żłobek, przed­szkole oraz szkoła pod­sta­wowa niepub­licz­na

2 min pies­zo — przys­tanek komu­nikacji miejskiej (auto­bus linii nr 4)
4 min pies­zo — delikatesy Kuler
5 min pies­zo — jezioro Tarpieńskie
6 min samo­cho­dem — szkoły pod­sta­wowe nr 4, 8 i 16
6 min samo­cho­dem — park dwors­ki majątku Owczar­ki
7 min samo­cho­dem – cen­trum

Osada Tarpno